dissabte, 21 d’octubre de 2006

La Mitja Lluna Roja fa una crida urgent per a prevenir l'epidèmia de fam dels refugiats sahrauís
La Mitja Lluna Roja Sahrauí féu a començaments de mes d'octubre una crida urgent dirigida a la comunitat internacional amb la finalitat de prevenir una epidèmia de fam dels refugiats sahrauís, els quals han esgotat la seva reseserva de seguretat alimentària.
La reserva de seguretat d'aliments de base que proporciona el Programa Alimentari Mundial (PAM) i que subvenciona la Direcció General d'Ajuda Humanitària Europea (ECHO) per assegurar les necessitats alimentàries mínimes dels refugiats sahrauís s'esgotarà el mes d'octubre, precisava el text.
Dies després, el president de la Mitja Lluna Roja, Buhebeini Yahya, anunciava que aquest mes només han pogut fer la meitat de la distribució habitual d'aliments i que no hi ha cap sac de farina als magatzems de la Mitja Lluna Roja. Afegia que aquesta situació d'emergència se suma a la manca perpètua d'aliments: segons un estudi de l'ACNUR i de la UNICEF del juliol del 2005 l'anèmia afecta el 66% de les dones entre 15 i 45 anys i el 68 % dels infants i la malnutrició el 35% d'aquests i és severa i crònica en el 7,8% dels més petits.
La Mitja Lluna Roja Sahrauí fa una crida urgent als països donants, a les organitzacions internacionals i a les organitzacions tant governamentals com no governamentals, amb la finalitat que proporcionin ajudes urgents i immediates als refugiats sahrauís.
Yahya en fa responsable d'aquesta situació a l'ONU i a les seves agències i ho atribueix a pressions polítiques. Des del 2005 l'ajuda internacional per a l'alimentació bàsica dels refugiats sahrauís s'ha reduït entre un 40% i un 50%. Malgrat que s'ha intentat dosificar els repartiments, no queda gairebé res per acabar l'any, atès que l'estoc de seguretat s'ha consumit i, fins a principis del 2007, de no reaccionar la comunitat internacional, només s'espera l'ajut del govern algerià i d'algunes associacions de solidaritat, majoritàriament de l'estat espanyol. Font: Afrol News i Poemario por un Sáhara Libre