dijous, 10 de juny de 2010

Parlament català insta el Govern de la Generalitat vetllar pel respecte dels drets humans al Sàhara Occidental

El Parlament de Catalunya va instar aquest dimecres al Govern de la Generalitat a realitzar les gestions necessàries perquè es garanteixi de manera escrupolosa el respecte dels drets humans i les llibertats de la població del Sàhara Occidental ocupat.
La demanda del Parlament català té lloc en una proposta de resolució sobre la defensa dels drets humans al Sàhara Occidental, presentada pel Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara Occidental del Parlament de Catalunya.
La moció exhorta al govern de Catalunya a "continuar donant suport des de les institucions de Catalunya en el conjunt d'organitzacions que treballen en els àmbits de la solidaritat i la cooperació amb el poble sahrauí".
A més en el text es compromet al Govern d'Espanya perquè aquest promogui en l'àmbit de les relacions bilaterals i en el si dels organismes internacionals un consens entre les parts concernides-el Front Polisario i el Marroc-perquè les Nacions Unides puguin fer una supervisió dels drets humans al Sàhara Occidental i als campaments de refugiats sahrauís.
Així mateix, demana una "informació periòdica sobre la situació dels drets humans al Marroc i el Sàhara Occidental, ja que hi ha relacions de cooperació entre el Govern espanyol i la resta de països i territoris de la regió".
La resolució ha estat traslladada a la Presidència del govern espanyol, Ministeri espanyol d'Afers Exteriors, Oficina de l'ONU a Madrid, Presidència de la Unió Europea, Ambaixada del Marroc a Espanya i Consolat del Marroc a Barcelona.
Barcelona, 2010.06.09.
informació extreta de: www.portunsaharalibre.org